SECU Logo

Annette Conley - President

Annette Conley

 

Millie O'Donnell - Vice President                   

Millie O'Donnell

 

Chuck Nesbit  - Secretary

and Newsletter Editor

Chuck Nesbit

 

Lisa Forsyth - Treasurer

and Membership Chair

Lisa Forsyth

 

John Schneider - Trustee (1 Year)

John Schneider

 

Erik van Dyck - Trustee (2 Year)

Erik van Dyck

 

Carol Stephens - Past President

Carol Stephens

 

Roy Beavers - Webmaster

Roy Beavers

PARTNERS